Rekonstrukce a dostavba domu v Teletíně

Původní venkovské stavení na okraji obce v kraji “mezi řekami Vltavou a Sázavou“, na okraji rozvolněné zástavby obce Teletín, .
Je situované na mírném jižním svahu v členité krajině bohaté na lesy a pole.
Stávající obdélný dům je orientovaný štítem ke komunikaci a podélnou osou téměř v severojižním směru. Ze západní strany je chráněn borovým lesem a na jižní a východní straně je obklopen zahradou, která přechází opět v zalesněné plochy v okolí.

Jde o původní malé venkovské stavení s půdorysnou plochou přibližně 9,5 x 5,5 m a výškou kolem 6,0m. Stavení je zděné se sedlovou polovalbovou střechou s keramickou taškovou krytinou a dřevěným pobitím severního štítu. Má dřevěná špaletová okna sympatických proporcí a členění. Nese výrazné stopy pozdějších úprav.

Cílem rekonstrukce a dostavby tohoto objektu je navýšení v současnosti nedostatečné užitné plochy, určené k bydlení dvoučlenné rodiny a k rekreaci jejích dalších členů.
Snahou je vytvořit komfortní venkovské obydlí navazující na zahradu a dále se otevírající do malebné krajiny.

Dojde jednak ke sjednocení výrazu původního domu a jeho doplnění přístavbou ve stejném duchu, která jej prodlužuje směrem na jih. Celá tato část bude zděná, bíle omítnutá se sedlovou či polovalbovou střechou s keramickou taškovou krytinou a s dřevěnými špaletovými okny. Dřevěný obklad štítu bude odstraněn.

Hmota původního objektu bude doplněna o další přístavbu verandy v mírně kontrastním provedení. Veranda bude koncipována jako dřevěný “prkenný” podélný hranol rovnoběžně položený vedle původního domu. Fasáda tohoto hranolu bude proříznuta velkými prosklenými stěnami a vstupním závětřím. Zastřešen bude plochou střechou a do zahrady z něj bude vybíhat dřevěná terasa.

Venkovní výraz obou hmot bude zároveň propsán i do jejich interiéru.

Uprostřed původního domu dojde k vybourání střední příčné příčky a nevyužitého komína. Dojde tak k uvolnění prostoru pro vestavbu nového schodiště do 2.np, které nahradí rušené venkovní schodiště při severním štítu. Dále bude vybouráno okno v jižním štítu včetně parapetu a bude tak vytvořen průchod do nově přistavené části. Do podkroví původního objektu bude vestavěna dvojice pokojů, koupelny a wc a dále bude přidán další pokoj v podkrovní části jižní přístavby. Nový vstup do domu je projektován z krytého závětří přes severní část verandy. Z navazující chodby je přístupná ložnice a koupelna, wc je přístupné již z verandy od vstupu. Z chodby dále vede schodiště do 2.np. a je odsud vstup do kuchyně s jídelním koutem a dále obývací pokoj, který je zpět propojen s verandou. Z verandy vede dále schodiště do suterénu a je odsud výstup na venkovní terasu. Ve 2.np je z chodby, na kterou ústí schodiště z přízemí, přímo přístupná dvojice pokojů a koupelna s wc. Z jednoho z pokojů je dále možný vstup do pokoje dalšího. V suterénu objektu je dvojice sklepních místností.

Konstrukce přístavby k původnímu domu bude tradiční zděná s vápennými omítkami, s dřevěným trámovým krovem a střechou s nadkrokevní tepelnou izolací, která bude i v rekonstruované původní části tohoto objektu, s keramickou taškovou krytinou a dřevěnými okny. Veranda bude konstruována jako dřevostavba s nosným rámem a oboustranným opláštěním prkny, s plochou střechou s povlakovou krytinou a násypem kačírku, s dřevěnými okny a dřevěnou terasou.

Date

15/07/2014