Rodinný dům Chýňava

Rodinný dům je umístěn na okraji obce Chýňava v sousedství křivoklátských lesů s výhledem do mírně zvlněné krajiny mezi řekami Berounkou a Loděnicí. Podlouhlý pozemek mírně stoupá do polí směrem k jihojihovýchodu s vrchy Hůrka a Malý Plešivec na obzoru. Dům stojí napříč v jeho severní pětině. Podélná jižní fasáda se tak otevírá k jihu a umožňuje maximální propojení obytné části s vlastní zahradou a s krajinou až k obzoru.

Dům je navržen jako samostatný izolovaný objekt se samostatně umístěnou garáží pro dva osobní automobily. Má obdélný půdorys jehož délka je zhruba trojnásobkem šířky. Jeho podélná osa je orientována přibližně z východu na západ. Je nepodsklepený, má dvě nadzemní podlaží a pultovou střechu. Výška objektu je srovnatelná s jeho šířkou a nepřevyšuje výrazně sousední zástavbu.

Dům poskytuje svým obyvatelům kvalitní soukromý životní prostor. K obci se obrací zády a hledí do zemědělské krajiny. Místnosti v přízemí přecházejí plynule na terasu a dále do zahrady…

Jižní fasáda zároveň přispívá k tepelné nenáročnosti domu. Její orientace umožňuje využívat v zimních a přechodných obdobích sluneční svit k ohřívání vnitřního klimatu. V létě je potom z této strany interiér domu stíněn a to jednak uměle předokenními žaluziemi a jednak v budoucnu přirozeně, prostřednictvím listnatých, na zimu opadávajících stromů před terasou. Ze severní, tedy klimaticky exponované strany je dům v maximální míře uzavřen a chráněn tak před nepřízní počasí. Stejně tak je dům minimálně otevřen na západ směrem k příjezdové komunikaci a naopak z východu umožňuje rannímu vycházejícímu slunci pronikat okny do interiéru obývacího pokoje, jedné z ložnic a samozřejmě na terasu.

Tyto skutečnosti jsou posíleny i formou. Severní a západní strany jsou zděné a působí masivně a solidně, zatímco jižní a východní fasády jsou obloženy dřevem a podstatně více prosklené. Prosklení navíc doplňují posuvné žaluzie, které ještě zjemňují detail těchto stran domu. Odlehčenost jižní fasády je ještě podpořena odstupňováním čelního líce dřevěného obkladu. Dům má tedy jakousi pevnou ohraničující stěnu ze severu a západu a do tohoto L je pomyslně vložena sestava dřevěných hranolů s proměnlivou šířkou i délkou.

Dispozičně je objekt horizontálně rozdělen na dvě části, lišící se svou funkcí. První nadzemní podlaží slouží převážně jako pobytové. Vstup je ze severu přes zádveří do chodby s velkým zrcadlem, s šatnou a se vstupem na wc. Na tuto „vstupní“ část navazuje základní komunikační „koridor“, který již bez jakýchkoliv dveří nebo jiných omezení propojuje celý obývací prostor s jídelnou a kuchyní a výstupy na terasu na jedné straně a pracovnou, ke které přiléhá samostatné hygienické zázemí se saunou a odpočívárnou na straně druhé. Úplně vzadu za pracovnou je pak technická místnost s místností pro domácí práce. Z „koridoru“ je hned od vstupní části možný výstup po schodišti do 2.np. Zde je přímo vedle schodiště hostinský pokoj s koupelnou a s možností výstupu na terasu nad pracovnou a dále je z chodby vedoucí při severní stěně domu přístupna trojice ložnic a koupelna se samostatným wc, všechny orientované na jih či jihovýchod. Dvě střední ložnice jsou uvažovány jako dvojice dětských pokojů a k jejich faktickému rozdělení dojde až časem. V prvním období jde o jednu velkou místnost s maximálním prostorem.

Pro objekt byl zvolen obousměrný zděný konstrukční systém s keramickými montovanými stropy. Obvodové nosné stěny jsou vyzděny z cihel Porotherm 44Si na severní straně a 30P+D na straně jižní, kde je tato obvodová stěna opatřena dodatečným souvrstvím s tepelnou izolací, pojistnou hydroizolací a dřevěným obkladem. Příčky v objektu jsou též zděné z tvarovek Porotherm a ze stejného systému jsou i nadokenní překlady. Vodorovné konstrukce jsou pak tvořeny nosníky a vložkami systému Miako. Nosnou konstrukcí pultové střechy je trámový krov. Střecha je navržena jako tříplášťová s otevřenou větranou vzduchovou mezerou nad a pod pojistnou hydroizolační vrstvou. Její celková tloušťka je 320mm, celková tloušťka tepelné izolace je 200mm a sklon přibližně 20%. Střešní krytina je z titanzinkového plechu kladeného na prkenné bednění. Interiérová pohledová strana střešního pláště je z překližkových desek. Na celém objektu jsou dřevěná okna a vnější dveře v EURO provedení. Vnitřní dveře jsou dýhované osazené do obložkových zárubní. Podlahy v objektu jsou z bukových vlysů nebo keramické.

Date

07/09/2014