ATELIER

Atelier architektury a designu Čikvásky  jsem založil koncem roku 2008 jako platformu pro spolupráci různých subjektů na různých projektech architektonického a výtvarného charakteru.
Úzce spolupracuji s Ing.arch. Michalem Havelkou, s atelierem SEA Ing.arch. Petra Suskeho (www.ateliersea.com), atelierem 4arch s.r.o. a s dalšími externími spolupracovníky a odborníky.
Společně jsme schopni zajistit veškeré nezbytné kroky vedoucí k uskutečnění záměrů investora, od studie stavby po samotnou realizaci.
Spektrum mé činnosti zahrnuje projekty občanských i bytových staveb, včetně řešení interiérů a to jak novostaveb tak i komplikovaných rekonstrukcí historických (památkově chráněných) objektů.
Projekty zpracovávám včetně 3D vizualizací a modelů.

Při navrhování jednotlivých objektů, jejich umístění v krajině i jejich interiérů mohu nabídnout řešení na základě principů feng shui.
Mými základními hodnotami jsou preciznost práce, kreativita a spolehlivost.

ING.ARCH. JAN MUTL

narozen 14.10.1971 v Praze
1990 – 1999 studoval na FA ČVUT Praha
1996 – 1999 praxe v atelieru SEA
1999 – diplomová práce na FA ČVUT v atelieru Doc.Ing.arch. Petra Suskeho Csc.
2000 – 2003 – pracoval v atelierech Atrio s.r.o., 4ds, spol.s r.o. a DiPasqualeMed architektura v.o.s.
2003 – spoluzaložil atelier 4arch s.r.o.
od 2005 – spolupracuji s Ing.arch. Michalem Havelkou, se SEA Architekt, s.r.o. a s 4arch s.r.o.
2008 – založil Atelier architektury a designu Čikvásky
od 2014 – člen České komory architektů (ČKA 4249)